Logo Godło
STRONA GŁÓWNA
O KANCELARII
ZAKRES DZIAŁAŃ
LICYTACJE
KONTAKT
Zdj1
aktialnosci
16.08.2019 r,
line
Egzekucja świadczeń pieniężnych
Ściąganie od dłużnika kwot wynikających z wyroków, aktów notarialnych i innych orzeczeń sądowych...
Zabezpieczenie roszczeń
W trakcie trwania sporu sądowego możliwe jest zabezpieczenie roszczenia na podstawie postanowienia sądu...
Spis inwentarza
Sporządzenie spisu inwentarza skutkuje ograniczeniem odpowiedzialności spadkobiercy za odziedziczone długi...
Egzekucja świadczeń niepieniężnych
Wykonywanie orzeczeń nakazujących eksmisję, odebranie rzeczy lub dokumentu...
Protokół stanu faktycznego
Każdy może zlecić komornikowi sporządzenie protokołu, w którym zostaną opisane fakty, stan rzeczy...
Nadzór nad licytacją
Na zlecenie organizatora publicznej licytacji, komornik jako funkcjonariusz publiczny...
EPU
     © Komornik sądowy      |      Strona główna      |      O kancelarii      |      Zakres działań      |      Licytacje      |      Kontakt     |      RODORealizacja: F-MEDIA