Logo Godło
STRONA GŁÓWNA
O KANCELARII
ZAKRES DZIAŁAŃ
LICYTACJE
KONTAKT
esp
esn
zr
psf
si
nnl

WZORY WNIOSKÓW ORAZ
INSTRUKCJA ICH WYPEŁNIENIA:
Wniosek egzekucyjny o wydanie ruchomości
Przykład wypełnienia wniosku egzekucyjnego o wydanie ruchomości
Wniosek egzekucyjny o eksmisję
Przykład wypełnienia wniosku egzekucyjnego o eksmisję
Egzekucja świadczeń niepieniężnych

     Świadczenia niepieniężne stanowią wszelkie obowiązki, jakie nakładane są przez sąd, a które nie polegają na zapłacie określonej kwoty pieniężnej.

     Nie wszystkie orzeczenia, które nakazują dłużnikowi określone zachowanie się mogą być egzekwowane przez komornika. repliki zegarków

     Wymogiem wszczęcia postępowania egzekucyjnego, którego przedmiotem jest świadczenie niepieniężne, jest złożenie organowi egzekucyjnemu odpowiedniego wniosku. Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy – orzeczenie sądu wraz z nadaną klauzulą wykonalności. Komornik rejestruje sprawę i wszczyna postępowanie mające na celu przymuszenie dłużnika do spełnienia obowiązku nałożonego na niego przez sąd.     © Komornik sądowy      |      Strona główna      |      O kancelarii      |      Zakres działań      |      Licytacje      |      KontaktRealizacja: F-MEDIA