Logo Godło
STRONA GŁÓWNA
O KANCELARII
ZAKRES DZIAŁAŃ
LICYTACJE
KONTAKT
esp
esn
zr
psf
si
nnl

WZORY WNIOSKÓW ORAZ
INSTRUKCJA ICH WYPEŁNIENIA:
Wniosek egzekucyjny o sporządzenie protokołu stanu faktycznego
Przykład wypełnienia wniosku sporządzenie protokołu stanu faktycznego
Protokół stanu faktycznego

     Zgodnie z art. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji do kompetencji komornika należy również sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

     W protokole stanu faktycznego komornik wskazuje przebieg protokołowanych zdarzeń, bądź opisuje w protokole określony stan faktyczny. Protokół stanu faktycznego ma moc dokumentu urzędowego, może zostać wykorzystany jako dowód w sądzie.     © Komornik sądowy      |      Strona główna      |      O kancelarii      |      Zakres działań      |      Licytacje      |      KontaktRealizacja: F-MEDIA